DESIGN FOR OPENNESS - נטע כפרי

DESIGN FOR OPENESS של נטע כפרי, מתאר ע"י תמונות עיצוב פנים ופנג שואי איך ע"י שימוש נכון בצבעים, חומרים ועיצוב פנים ניתן לעצב סביבה הפותחת את הראש והלב ומאפשרת חשיבה בהירה, ברורה ויצירתית עם אכפתיות ומרחב נשימה. סביבה המעודדת שקיפות ושיתוף בה כל אחד במערכת מרגיש חלק בלתי נפרד ומשמעותי.