DESIGN FOR MAXIMIZING CAPABILITIES - נטע כפרי

DESIGN FOR MAXIMIZING CAPABILITIES של נטע כפרי, מתאר ע"י תמונות עיצוב פנים ופנג שואי איך ע"י שימוש נכון בצבעים, חומרים ועיצוב מתאים ניתן לשפר ולטפח ביצועים אישיים, להעלות את ההישגים ולהגיע לשיאים גם כשהדרך לא נראית אפשרית ועל ידי כך למנף את היכולות האישיות והמטרות הספציפיות והכלליות.